کانون ایرانیان: هنرهاي صخره اي ماقبل تاريخي ايران
کانون ایرانیان

۱۳۹۱ دی ۱۸, دوشنبه

هنرهاي صخره اي ماقبل تاريخي ايران

هنرهاي صخره اي ماقبل تاريخي ايران
فرستنده: محمد ناصری فرد
نقش روي سفالينه هاي مكشوفه در ايران اغلب بر گرفته از نقوش سنگ نگاره هاست (بزكوهي) از نظر طرح و مضمون يك نواخت است و نشان از پيوستگي هنرسنگ (نشلج كاشان، 9000 ق.م) و هنرسفال (سيلك كاشان، 3500 ق.م ) از ادوار كهن در ايران باستان دارد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر