کانون ایرانیان: اولين نشريه مخفي و فکاهـي ( چاپ اسلامبول )ر
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

اولين نشريه مخفي و فکاهـي ( چاپ اسلامبول )ر

شاهـسون، اولين نشريهً مخـفي و فکاهي است که با چاپ ژلاتـين به سال 1306 قـمري ( 1888 ميلادي ) در اسلامبول منـتـشر شد. شاهـسون که مطالبش پـر از ريشخـند بود و نيش دار، زير نظر " عبدالرحيم طالبوف " و " سيد محـمد شبستري "، مخـفــيـانــه هــر بار 300 نسخـه انـتـشار مي يافـت. رساندن آن به ايران در دوراني که دستگـاه مفـتـشي و سانسور ناصري راه را بر ورود مطبوعـات ملي و آزاد بسته بود، بـدين گـونه انجام مي گـرفـت که ابـتـدا روزنامه ( شـبنامه ) را به پاريس و لـندن مي فرستادند، تا از آنجا بصورت نامهً خصوصي و يکي يکي، براي رجال ايران فرستاده شود، تا پستـخانهً مبارکه سانسور نکـند. ر

بالاي هـر نسخه از شاهـسون، نوشته شده بود: " در هـر چـهـل سال، يک بار منـتـشر مي شود! ". لحـن اين نشريه، در عـين برخورداري از سادگي و رواني و انـتـقـاد از اصول ادارهً حکومتـي، شوخي و کنايه آميز بوده است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر