کانون ایرانیان: اولين دانشمندي که معادله درجه سوم را حل کرد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

اولين دانشمندي که معادله درجه سوم را حل کرد

ابو جعـفر محـمد بن حسين خازن، در خراسان متولد شد و بـين سالهاي 350 تا 360 هجري قمري در شهـر ري درگـذشت. وي دانشمندي بود که در ساختـن آلات نجومي و در طريقـهً عـمل به آنها ممارست بسيار داشت و کـتاب زيج الصفايح از او باقي مانده است.

به گـفتهً عـمر خيام، وي اولين دانشمندي است که معـادله ً درجه سوم

X(3) + a = CX(2)

را حل کرده است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر