کانون ایرانیان: اولين مدرسه غيردولتي ايتام
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۹, دوشنبه

اولين مدرسه غيردولتي ايتام

در سال 1315هـ.ق. نخستين مدرسه غيردولتي تهران به سرمايه "ميرزاکريم خان سردار معظم فيروزکوهي" افتتاح و به آموزش ايتام اختصاص يافت. "عبدالحسين خان سپهر" در مرآت الوقايع مظفري مينويسد:

«در ربيع الثاني 1315، ميرزا کريم خان سردار معظم فيروزکوهي امير تومان، ملقب به "منتظم الدوله" که مردي دانشمند و ديندار است، در محله حسن آباد تهران، مدرسه اي براي ايتام از مال خود داير کرد؛ و اين مدرسه مليه است در تهران. اگر چه مرحوم "ميرزا رضاخان اقبال السلطنه" به اين خيال افتاد، لکن عمرش کفاف نکرد. در حقيقت اين مدرسه از گرده مدرسه رشديه جناب "امين الدوله" وزير اعظم در تبريز است. خلاصه، مدرسه ايتام را به مدرسه خيريه نام گذاشت، شامل بيست شاگرد، و املاک براي مخارج آنجا وقف کرد. در آن مدرسه خواندن و نوشتن فارسي و اصول و فروع دين و تاريخ و جغرافيا و حساب و صنايع از قبيل ارسي دوزي، پارچه بافي و قاليبافي مي آموزند. کمال توجه را سردار از مدرسه دارد، همه نوع مخارج شاگردها را از خوراک و پوشاک متکفل است.»

0 نظرات:

ارسال یک نظر