کانون ایرانیان: اولين مجله
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

اولين مجله

اولين مجله اي که در ايران منتشر گرديد گـنجيـنه فنون نام داشت که در

سال 1320 قمري در تبريز منـتـشر گرديد. ناشر اين مجله را مرحوم محمد

علي تربـيت، ميرزا سيد حسن خان، مدير روزنامه هاي جديد، صحبت، خبر

و عـدالت، ميرزا يوسف خان اعـتـصام الملک ( پدر پروين اعـتصامي )، سيد

حسن تـقي زاده، و بالاخره ادوارد براون مستـشرق انگليسي تـشکيل مي دادند

اين مجله هر پانزده روز يکبار مطالب خود را در چند زمينهً عـلمي و هنري

صـنعـتي، تاريخ تمدن و رمانهاي عـلمي به چاپ مي رساند. در اين مجله، جاي

اخبار و مطالب سياسي نسبـتاً خالي بود، اما مقالات و ترجمه هاي بسياري

داشت. گنجـيـنهً فنون در 16 صفحه به قطع خشتي و با چاپ سنگي، در

مجموع 24 شماره انـتـشار يافت. وجه اشتراک آن سالا نه در تبريز 15 قران

و در خارج - بعلاوهً اجرت پست و قيمت يک شماره - 800 دينار بود. انـتـشار

اين مجله يک سال بطول انجاميد و بسيار مورد قبول مردم قرار گرفت

0 نظرات:

ارسال یک نظر