کانون ایرانیان: بازار خان - یزد
کانون ایرانیان

۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

بازار خان - یزد

آپلود عکس وتصاویر شما آپلود عکس وتصاویر شما آپلود عکس وتصاویر شما ساخت این بازار به زمان ناصرالدین‌شاه قاجار برمی‌گردد. مجموعه زیبا و قدیمی بازار خان و حسینیه و آب انبار و حمام جنب آن معرف معماری گذشته این دیار است. ساختار متفاوت و عرض متباین این بازار، حکایت از ساخت تدریجی‌اش دارد. بازار خان 258متر طول دارد و ارتفاع آن بین 4 تا 6 متر متغیّر است. در بخش شمالی- جنوبی بازار 53 مغازه و در بخش شرقی- غربی آن 100 مغازه وجود دارد. مجموعه بازار خان در سال 1382 با شماره ۸۵۴۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

0 نظرات:

ارسال یک نظر