کانون ایرانیان: عمارت اشرافی سن پترزبورگ
کانون ایرانیان

۱۳۹۱ فروردین ۱۱, جمعه

عمارت اشرافی سن پترزبورگ

آپلود عکس وتصاویر شما کارگران در حال مرمت و بازسازی یک عمارت اشرافی متعلق به قرن 18 میلادی در مرکز شهر سن پترزبورگ روسیه بودند که گنج ظروف نقره‌ای باستانی را یافتند. این مطلب را سخنگوی پلیس شهر گزارش داد. به گزارش ریا نووستی این گنج در عمارت "ناریشکینی" پیدا شده است. سخنگوی پلیس سن پترزبورگ روسیه اظهار داشت: در آنجا ظروف نقره‌ای باستانی پیدا شده است. ما حفاظت از این گنج را تامین می‌کنیم. هنوز ارزش اشیای پیدا شده اطلاع داده نشده است. به گزارش رسانه‌های گروهی محلی، کارگران چند هزار ظرف نقره ای را در این عمارت اشرافی متعلق به قرن 18 میلادی پیدا کرده‌اند

0 نظرات:

ارسال یک نظر