کانون ایرانیان: اولين آهنگ سلام
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۵, جمعه

اولين آهنگ سلام

نخستين آهنگ سلام را مسيو لومر فرانسوي ساخت و اين سلام تا زمان محمد علي شاه معمول بود و در دورهً احمد شاه تغيير کرد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر