کانون ایرانیان: اولين روزنامه فارسي ( چاپ عثماني )
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

اولين روزنامه فارسي ( چاپ عثماني )

روزنامه اختر را بعـضي از تاريخ نويسان، نخستـين روزنامه فارسي

چاپ عثماني ذکر کرده اند. ولي به نوشتهً موًلف کتاب تاريخ سانسور

در مطبوعات ايران، اختر نخستين روزنامه فارسي چاپ عثماني نيست

پـيـش از آن روزنامه اي به نام ترکستان منتشر مي شد که " ميزرا

حسين خان مشيرالدوله " ( سپهسالار ) در سال 1281 قمري نمونه اي

از آن را به تهران فرستاده بود

0 نظرات:

ارسال یک نظر