کانون ایرانیان: اولين دانشگـاه جديد ( پلي تکـنيک ) در ايران
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۹, دوشنبه

اولين دانشگـاه جديد ( پلي تکـنيک ) در ايران

دارالفـنون نخستـين دانشگـاه جديد در ايران به منظور وارد کردن عـلوم و فـنون اروپايي به ايران در سال 1266 هجري قـمري به دست " اميرکـبـيـر " بـنياد نهـاده شد؛ و دو سال بعـد در زماني که اميرکـبـير آخرين روزهاي خود را در تـبـعـيد مي گـذرانيـد، به دست ناصرالدين شاه افـتـتاح شد (1268). ر

در دارالفـنون دروس نظامي، پـزشکي، زبانهـاي خارجي، رياضيات، فيزيک و شيمي به وسيلهً استادان ايراني و خارجي تـدريس مي شد. محصلين لباس متحدالشکـل داشتـند و از ناهـار و وسايل مجاني استـفاده مي کردند؛ و به بعـضي از آنان هـزينه تحصيل داده مي شد. ر

در آغاز 100 نفر از شاهـزادگـان، فرزندان امرا و اعيان و رجال در آن به تحصيل مشغـول شدند و بتـدريج بر رشته هاي آن افزوده گـرديد، ولي بالاخره شعـبه هاي طب و جراحي به نام مدرسهً عالي طب از آن جدا شد و با تـفکـيک شعـبه هاي ديگر به صورت دبـيرستان دارالفـنون درآمد. ر

دارالفـنون سابق 12 دوره فارغ التحصيل داد که مرکب از 1100 نفـر بود. اولين رئيس دارالفـنون ميرزا محـمد عليخان وزير دول خارجه بود. ر

0 نظرات:

ارسال یک نظر