کانون ایرانیان: اولين روزنامه يوميه
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

اولين روزنامه يوميه

اولين روزنامه يوميه ايران روزنامهً خلاصةالحوادث مي باشد که در
سال 1316 قمري ( اکتبر 1898 م ) در تهران منتشر گرديد و بجز
روزهاي جمعه و يکشنبه در تمام ايام هفته به چاپ مي رسيده است
اخبار اين روزنامه که با چاپ سربي منتشر مي گرديد انحصار به
اخباري داشت که توسط خبرگزاري رويتر براي پخش در هندوستان
به ايران تلگراف مي شد؛ نسخه اي از اين اخبار به نزد شاه و
نسخهً ديگري از آن به سفارت انگلستان و نسخهً سوم به اداره
روزنامهً خلاصةالخوادث فرستاده مي شد. روزنامه خلاصةالحوادث
بيشتر اخبار خارجي را به چاپ مي رسانيد. اين روزنامه مدت 5
سال به انتشار خود ادامه داده و داراي تيراژ نسبتاً خوبي بود و
در سالهاي آخر انتشار آن، ديگر مجاني نبود و براي آبونمان
آن 3 قران دريافت مي شد. مديريت اين روزنامه را " محمد
حسن خان اعتماد السلطنه " رئيس ادارهً انطباعات يا مطبوعات
بر عهده داشت

0 نظرات:

ارسال یک نظر