کانون ایرانیان: اولين فرهنگستان ايران
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۹, دوشنبه

اولين فرهنگستان ايران

اولين فرهنگستان ايران در سال 1314 تأسيس شد و وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرف، مأمور تشکيل فرهنگستان و تهيه اساسنامه لازم براي آن شد.

وزارت معارف براي فراهم آوردن مقدمات تشکيل فرهنگستان و نوشتن اساسنامه آن جلسه هايي با عده اي از صاحبنظران آنزمان در محل پيشين دانشکده حقوق (خانه اتابک - واقع در خيابان لاله زار) ترتيب داد و اساسنامه اي براي فرهنگستان تهيه کرد که در 29 ارديبهشت ماه همان سال به تصويب هيأت دولت رسيد، و در 5 خردادماه به وزارت معارف براي اجرا ابلاغ شد.

اساسنامه فرهنگستان ايران در شانزده ماده تنظيم يافته بود که در ماده اول تصريح شده است که براي حفظ و توسعه و ترقي زبان فارسي انجمني به نام فرهنگستان ايران تأسيس مي شود.

پس از تصويب و ابلاغ اساسنامه فرهنگستان، نخستين جلسه رسمي آن در روز دوشنبه 12 خرداد ماه 1314 به رياست محمدعلي فروغي (نخست وزير) و با شرکت اعضاي پيوسته خود تشکيل گرديد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر