کانون ایرانیان: اولين هاي ريشارخان ( رضا خان )
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

اولين هاي ريشارخان ( رضا خان )

ژول ريشار فعالترين اروپايي ساکن ايران، در امر ترجمه در دورهً قاجار بود. او در زمان محـمد شاه به ايران آمد و پس از مدتي به کشورش فرانسه بازگـشت؛ اما دوباره به ايران سفر کرد و ماندگـار تهـران شد. مسلمان گـرديد و نام خود را رضا خان نهـاد.

رضا خان عـلاوه بر زبان مادري، زبانهاي انگـليسي، ايتاليايي، اسپانـيايي، آلماني و لاتـين هـم مي دانست. اولين هاي مربوط به رضا خان عبارتـند از:

اولين بار اصول عـکاسي روي صفحه نقـره را به ايران آورد.

اولين بار در ايران بالون ساخت و به هـوا فرستاد.

اولين بار - پس از زکرياي رازي الکـل ساخت.

اولين بار يک کشتي بخار کوچک در تهـران ساخت و در استخـر قصر محـمديه در روز سلام عـيد به آب انداخت.

0 نظرات:

ارسال یک نظر