کانون ایرانیان: اولين روزنامه فارسي زبان هندوستان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

اولين روزنامه فارسي زبان هندوستان

اولين روزنامه فارسي زبان هندوستان به نام اخبار در سال 1798

ميلادي ( 1212 قمري ) هجده سال پس از انـتـشار اولين روزنامه

شبه قارهً هند، موسوم به بنگال گازت که در ژانويهً 1780 از سوي

کمپاني هند شرقي به زبان انگليـسي در کلکته منـتـشر شده بود - در

شهر دهلي تاًسيس گرديد

0 نظرات:

ارسال یک نظر