کانون ایرانیان: اولين مدارس دخترانه در ايران
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۹, دوشنبه

اولين مدارس دخترانه در ايران

اولين مدرسهً دخترانه در ايران در سال 1315 هـجري قمري در قريهً چالياس از توابع کرمان، افـتـتاح يافـت.

پس از مشروطه اولين دبستان دخترانه جديد و ملي تهـران با نام مدرسهً ناموس، توسط خانم "طوبي آزموده" در سال 1286 هجري شمسي ايجاد شد. آموزش دخـتران، محدود به مکـتب خانه ها بود که زنان مکـتب دار در آن آموزش مي دادند. در 1304 هـجري شمسي دورهً اول متـوسطه، و بزودي دورهً دوم نيز به آن افـزوده شد.

در سال 1319 هـجري شمسي دولـتي، و دبستان از آن تـفـکـيک شد. در سال تحـصيلي 24 - 1323 شعـبه دانـشسراي دخـتران، و دبـيرستان کمک آموزگاري به آن ضميمه، ولي بعـد مجـدداً تـفـکـيک شد. ( دانشسراي کمک آموزگاري اصلا منحل شد )

0 نظرات:

ارسال یک نظر