کانون ایرانیان: کلیساهای تاریخی
کانون ایرانیان

۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

کلیساهای تاریخی

کلیسا از عبارت یونانی اکلیسیا گرفته شده و به معنای از بیرون خوانده شده می‌باشد کلیسا، مثل مسجد، محل عبادت اجتماع ایمانداران دین مسیحیت است. کلمه کلیسا در متن اصلی عهد جدید که به زبان یونانی نوشته شده، بیش از 100 بار به کار رفته است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر