کانون ایرانیان: زیباترین قسم
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ آذر ۱۵, سه‌شنبه

زیباترین قسم

نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچیک از مردم این آبادی... به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم می گذرد، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند... لحظه ها عریانند. به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز. سهراب

0 نظرات:

ارسال یک نظر