کانون ایرانیان: صخره های افسانه ای دنیا
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه

صخره های افسانه ای دنیا

صخره های عجیب همیشه و همه جا افسانه های خاص خودشان را همراه دارند. افسانه هایی که از تغییر هویت آنها حرف می زنند و پای اشباح و ورد و جادو را به میان می کشند. یکی از این صخره های عجیب و پر افسانه را می توانید در بلغارستان ببینید.
این صخره ها که به «بلگ رادچیک» معروفند، در شهری به همین نام قرار گرفته اند. شهری در شمال غرب بلغارستان که 50 کیلومتر با رود دانوب فاصله دارد و معنای نام آن می شود: شهر کوچک سفید.
آپلود تصاویر شما
آپلود تصاویر شما
آپلود تصاویر شما
آپلود تصاویر شما

0 نظرات:

ارسال یک نظر