کانون ایرانیان: هذیان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ آذر ۲۲, سه‌شنبه

هذیان

نقاش ازل چو کلک برداشت          نقشی  زد   و   ابروان   بیاراست

ترسیم  دو  دیده  با  قلم  باز          خالی و خطی ز عشق بنگاشت

  یک چلچله از هوا گذر کرد

...

   آندم   که   فرشتگان    دریا                در رقص و طرب به شور و غوغا

موسیقی و نور و شعر و مهتاب                سر   داده   همه  به  ماه  زیبا

خطاط نوشت یک چلیپا

...

نرگس به درون دشت رقصان          قمری به ترانه است و افغان

در سینه شب نشاط دیگر                        نجوای ستارگان غلطان

نقشی دگر است شاپرک را

...

یک دهکده و یک عشق ساده          نه شهر و هزار حرف یاوه

یک بقچه و یک گلیم زیبا                    یک عالمه نکته و اشاره

یادم ز صفای کودکی بود

...

سر داده به پرنیان رویا          در بستر لاجورد دریا

آن ماهی کوچک حنایی          در تنگ بلور طاقچه ما

کس نیست که داند این معما

...

در هاون اندیشه دو پزواک          از بازی عقل و فهم و ادراک

در چون و چرا و ظرف و مظروف          افتاده میان شرط و مشروط

عشق آمد و خنده کرد و بگذشت

...

این بازی و سینمای عقل است          بی پرده و بی نشان و سرد است

هر روز خرد اسیر این دام          از خویش فتاده است در دام

عشق است نجات پخته و خام

.....
...
.


شاعر سعید چرخچی

0 نظرات:

ارسال یک نظر