کانون ایرانیان: آرامگاهي در هاليکارناسوس
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

آرامگاهي در هاليکارناسوس

موزولوس يکي از فرمانداران امپراتوري ايران بود. او در سال هاي 377 تا 353 قبل از ميلاد برکاريا که جزئي از قلمرو ايران بود، حکمراني مي کرد. پايتخت کاريا شهري به نامهاليکارناسوس بود که امروزه يک شهر توريستي در ترکيه به نام بودروم است. موزولوس پس از پدرش به عنوان فرمانروا به حکومت رسيد. اما پس از مدتي اعلام استقلال کرد و از حکومت ايران سرپيچي نمود. سال ها بعد شواليه ها محل دفن پادشاه موزولوس و ملکه آرتميسيا را کشف کردند. اما شبانگاه که آرامگاه را بدون نگهبان رها کرده بودند، دزدان حمله کردند و طلاها و ساير چيزهاي قيمتي مقبره را غارت نمودند آرامگاه اصلي موزولوس با آرتيمس ازدواج کرد. به تدريج بر قدرت اين فرمانروا افزوده مي شد؛ تا آنکه تصميم گرفت براي خود و ملکه اش مقبره اي بسازد. البته اين يک آرامگاه معمولي نبود. موزولوس اثري باشکوه را مي خواست تا بدين طريق قدرت و شوکت او را حتي بعد از مرگ به رخ آيندگان بکشد. قبل از اتمام مقبره موزولوس از دنيا رفت. بعد از او بيوه اش ساخت مقبره را سرپرستي کرد. حدود 2350 سال قبل کار ساختمان مقبره تکميل شد. به يادبود شاه، مقبره را موزولوم نام نهادند. از همين رو هنوز هم مقبره هاي بزرگ و باشکوه را موزولوم مي نامند. مقبره موزولوم شيرهاي نگهبان مقبره جنازه زوج سلطنتي را در يک جعبه طلايي در قاعده اصلي ساختمان دفن کردند. براي نگهباني از مقبره يک رديف مجسمه شير ساخته شد. در بالاي سنگ هاي محکم مقبره، ساختماني شبيه به معابد يوناني ها برپا شده بود. اين معبد با مجسمه و ستون هاي پرشکوه زينت گرفته بود. بالاترين بخش ساختمان، سبک هرم پله پله بود. تاج ساختمان 43 متر بالاتر از سطح زمين بود و روي آن مجسمه اي از اسب هايي که يک کالسکه را مي کشيدند قرار داشت. احتمالاً در اين کالسکه مجسمه هايي از شاه و ملکه اش قرار داشته است. پس از کندو کاو توانستند، برخي از مجسمه ها و صنايع دستي را که از تاراج حوادث در امان مانده بود، کشف کنند. در اين ميان مجسمه هايي غول پيکر يافت شد که باستان شناسان معتقدند به شاه و ملکه اش تعلق دارد زلزله ويرانگر پس از 1800 سال، زلزله اي وحشتناک، ساختمان موزولوم را با خاک يکسان کرد. تقريباً 500 سال قبل، شواليه هاي سن جان سنگ هاي موزولوم را براي ساختن قلعه اي در همان نزديکي به کار بردند. حتي بعضي از ديوارهاي قلعه با سنگ هاي سبز رنگي که موزولوم را زينت داده بود، ساخته بودند. سال ها بعد شواليه ها محل دفن پادشاه موزولوس و ملکه آرتميسيا را کشف کردند. اما شبانگاه که آرامگاه را بدون نگهبان رها کرده بودند، دزدان حمله کردند و طلاها و ساير چيزهاي قيمتي مقبره را غارت نمودند. مقبره موزولوم مجسمه ها کشف مي شوند پس از 300 سال ديرينه شناسان به حفاري محل پرداختند. آنها پس از کندو کاو توانستند، برخي از مجسمه ها و صنايع دستي را که از تاراج حوادث در امان مانده بود، کشف کنند. در اين ميان مجسمه هايي غول پيکر يافت شد که باستان شناسان معتقدند به شاه و ملکه اش تعلق دارد. در سال 1857 اين يافته ها به موزه اي در لندن منتقل شد و همچنان در معرض تماشاي عموم قرار دارند. پس از آن نيز حفاري هاي ديگري در محل انجام گرفت، به نحوي که امروزه فقط چند قطعه ستون سنگي در محل باقي مانده است. جهانگرداني که به شهر بوردوم ترکيه مي روند از محل بازديد مي کنند. منبع:برگرفته از کتاب عجايب هفتگانه جهان

0 نظرات:

ارسال یک نظر