کانون ایرانیان: سه گانه هاي عجيب
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعه

سه گانه هاي عجيب

سرزمین آپلود اهرام مصر جزو عجيب ترين آثار باستاني به جا مانده از 2500 سال پيش هستند اهرام مصر از سه هرم بزرگ تشکيل شده است؛ البته درکنار آنها هرم هاي کوچکي هم ديده مي شود.گردشگراني که براي اولين بار اهرام مصر را از نزديک مي بينند درنگاه اول به اين نتيجه مي رسند که هرم وسطي ازهمه بزرگتر است ولي اين تصور اشتباه است، هرم وسطي به خاطر اينکه روي زمين مرتفع تري بنا شده است بزرگ تر به نظر مي رسد. ولي در حقيقت هرم خفو که سمت چپ هرم وسطي قرار گرفته از همه بزرگتر است. همه شما با شنيدن نام اهرام، ياد ساختمان هايي مي افتيد که از چهار مثلث که داراي يک رأس مشترک هستند ساخته شده اند. براي هزاران سال، بزرگ ترين سازه ها بر روي کره زمين به صورت هرم ساخته مي شدند که معروف ترين آنها هرم بزرگ يا هرم خوفو است که در دوران مصر باستان ساخته شد. اين هرم تا امروز بزرگ ترين و بلندترين هرمي است که در جهان ساخته شده است. با اين حال اولين و قديمي ترين ساختمان هاي هرمي در دنيا، زيگورات ها بودند که ابتدا در ايران و بعد توسط مردماني که در بين النهرين زندگي مي کردند،ساخته شدند که در طول تاريخ اين بناها يا کاملاً ويران شده و از بين رفته اند و يا ويرانه هايي از آن بر جا مانده است که البته هنوز ارزش تاريخي دارند. به عقيده باستان شناسان سابقه ساختن هرم در بيشتر نقاط دنياي قديم وجود داشته است، همانطور که نمونه هايي ازآن در تمدن هاي قديم چين، هند، يونان، بين النهرين، سودان،امپراتوري روم و اروپاي قرون وسطايي مشاهده مي شود.با اين حال اهرام مصر به عنوان شناخته شده ترين نمونه موجود ثبت شده اند. معماي اهرام معروف ترين هرم هاي ساخته شده در طول تاريخ مربوط به دوران مصر باستان هستند.اين هرم ها که معروف ترين آنها در دشت گيزا قرار دارد شامل سه هرم بزرگ و چندين هرم کوچک تر در نزديکي آنهاست که مجموعاً اهرام گيزا را تشکيل مي دهند.بزرگ ترين هرم در اين ناحيه يعني دشت گيزا، هرمي است که مربوط به فرعون مصر از دوره پادشاهان قديم با نام خوفوو يا خئوپس است. دو هرم اصلي ديگر درکناراين هرم بزرگ، هرم هاي مربوط به پادشاهان همين سلسله با نام خفرن ( خفرا) که جانشين و فرعون بعد از خوفو است و جانشينش« منکورا يا منکرينوس» است. هرم بزرگ ( هرم خوفو) هرم خوفو يا به تعبير خئوپس درمصرتنها اثرازاعجايب هفتگانه دنيا و قديمي ترين آنهاست که هنوز بناي آن تا حد بسيار مطلوبي سالم باقي مانده است.به جز اين بنا، شش اثر ديگري که جزو عجايب هفتگانه دنيا محسوب مي شدند به کلي از بين رفته اند.در ساخت هرم خوفو بيش از 2 ميليون و ششصد و هفتاد بلوک که وزن آنها از 2 تن تا 70 تن متغير است به طرز بسيار دقيقي به کاررفته اند. اين هرم براي فرعون سلسله چهارم مصر،خوفو( خئوپس)، ساخته شد تا بعد از مرگ مقبره او باشد. طبق اسناد به جا مانده، ساخت آن حدود 20 سال طول کشيده است. راهروهاي اين هرم در پس قرن ها به دليل زلزله هاي بزرگ فرو ريخته است و به همين دليل راهيابي به درون آن و اتاق هاي اسرارآميزش حتي براي بشر قرن بيست و يک با اين همه امکانات،غير ممکن است.با اين حال به عقيده دانشمندان و باستان شناسان در اين هرم، اتاق ها و دالان هاي تو در تو و حتي اتاق هاي مخفي زيادي وجود دارد. هرم خوفو داراي سه اتاق دفن اجساد است.اتاق اول محل دفن شاه،اتاق دوم محل دفن ملکه و اتاق سوم هم احتمالاً براي رد گم کردن دزدان هرم ساخته شده است. ابهت و شکوه اين هرم به اندازه اي است که خيلي ها به اين نتيجه مي رسند که ممکن نيست اين هرم به دست انسان ها ساخته شده باشد به همين دليل شايعات زيادي درباره ساخت آن وجود دارد.بسياري از مردم و حتي بعضي از دانشمندان مصرند که اثبات کنند اين هرم را بيگانگان و فرازميني ها ساخته اند و عده اي هم بر اين باورند که مردماني بسيار پيشرفته از قاره گمشده آتلانتيس اين هرم را ساخته اند. اولين تصوري که بعد از ديدن اين هرم به انسان دست مي دهد اين است که احتمالاً مصريان باستان اين سنگ هاي بزرگ را بر روي غلطک هاي بزرگ گذاشته، به نزديکي هرم رسانده اند اما، امروزه اين نظريه به کلي باطل شده است چون بشر امروزي با تمام پيشرفت هايي که کرده و حتي با ساختن ابر جرثقيل ها هنوز نتوانسته سنگ هايي به وزن 70 تن را جا به جا کند. هرم خفرن( خفرا) هرم خفرا که با نام خفرن هم شناخته مي شود دومين هرم بزرگ از دوران مصر باستان در گيزا و آرامگاه خفرا، فرعون سلسله چهارم است.طول آن 215/5 متر و ارتفاعش 148/5 متر است. اين هرم از بلوک هاي سنگ آهکي که وزن هرکدام به بيش از 2 تن مي رسد ساخته شده است. شيب اين هرم زاويه اي در حدود 53 درجه است که تقريباً حدود 2 درجه بيشتر از شيب هرم همسايه خود يعني هرم بزرگ خوفو است. کشف اتاق هاي دروني اين هرم هم مثل هرم بزرگ براي دانشمندان امکان پذير نيست. در بين 3 هرم اصلي، کوچک ترين هرم، منکورا ناميده مي شود که به عنوان مقبره منکورا ساخته شده است. اين هرم 65/5 متر ارتفاع دارد و داراي شيبي با زاويه حدود 51 درجه است. درباره اين سه گانه هاي عجيب،حرف و حديث هاي زيادي وجود دارد،بر اين اساس اگر دو خط عمود بر هم از دو منتها اليه شرقي- غربي و شمالي - جنوبي زمين رسم کنيم، محل تلاقي آن دو در محل ساخت اهرام مصر خواهد بود. همچنين ابعاد و اندازه هاي اهرام مصر به لحاظ هندسي با بعضي فواصل و نسبت هاي نجومي متناسب است. براي کشف اسرار اين اهرام سه گانه تلاش هاي زيادي انجام شده است. براي مثال باستان شناسان در سال 2002 با استفاده از يک روبات پيشرفته به درون بخشي از هرم بزرگ نفوذ کردند که تاکنون هيچ کس به آن قسمت نه وارد شده بود و نه وسيله اي مجهز به حسگر و يا دوربين به آنجا فرستاده بود.اين روبات براي روشن شدن اسرار اين بخش از اهرام به درون آن فرستاده شد اما در راهش با يک مانع جديد برخورد کرد.البته اين روبات موفق شد يک تابوت سنگي منقوش را که در يکي از اين مقبره ها مهر و موم شده بود باز کند.درون اين تابوت اسکلت دست نخورده يکي از مقام هاي ناظر ساخت اين اهرام قرار داشت.جهت قرار گرفتن اسکلت در تابوت رو به شرق يعني طلوع خورشيد بود. جمجمه اين اسکلت کاملاً سالم باقي مانده است در دوراني که اهرام در حال ساخته شدن بود موميايي کردن هنوز در مراحل آزمايشي خود به سر مي برد و براي همين اجساد سازندگان اهرام معمولاً موميايي نشده يافت شده اند.در درون اين تابوت شيء دست ساز با ارزشي پيدا نشد. اين بخش از اهرام در قرن هاي گذشته هميشه رمز آلود بوده و تاکنون هيچ کس به آن سوي قطعات ساخته شده از سنگ آهک دسترسي پيدا نکرده است. دراين اکتشاف، کاشفان مجموعه عظيم نشنال جئوگرافيک هم شرکت داشتند.آنها در اين باره مي گفتند:«به نظر مي رسد که پشت اين درچيزمهمي مخفي شده باشد.» کارشناسان اهرام مصر مي گويند اين کشف جديد توسط روبات هاي پيشرفته در 130 سال اخير بي نظير بوده است و براي ادامه کار نياز به زمان بيشتر و تجزيه و تحليل عميق تراست. باستان شناسان حدس مي زنند که اين بخش از اهرام حاوي اشياء دست ساز باارزش نظير پاپيروس، ابزار مخصوص ساخت اهرام ثلاثه و يا مجسمه فرعون خوفو، سازنده اهرام باشد.البته ممکن است اصلاً درون اين بخش از اهرام چيزي پيدا نشود.باستان شناسان مي گويند حتي اگر پشت اين درهايي که امروز به روي ما بسته هستند هيچ چيز نباشد چندان مهم نيست. اما اگر روشن شود که پشت آن چيزي نيست حداقل خيال همه راحت خواهد شد. از اين استخوان هاي به دست آمده به دقت و با انواع متدها از جمله اشعه ايکس عکس برداري مي شود تا زمان و علت مرگ مشخص گردد. اين کشف حائز اهميت است چون اسکلت به دست آمده از يک سازنده عادي است و اين اسکلت مربوط به پادشاه يا افراد وابسته و نزديک به فراعنه نبوده است. اين اسکلت که مربوط به 4 هزار سال پيش است قديمي ترين تابوت سنگي منقوش دست نخورده اي است که به دست باستان شناسان مدرن معاصر رسيده است. چه کساني و چگونه اهرام را ساخته اند؟ درباره نحوه ساخته شدن اين بناهاي عجيب نظريه هاي مختلفي وجود دارد.طرفداران يکي از اين نظريه ها معتقدند که سازندگان اهرام نه برده بوده اند و نه نيروهاي فرازميني.خاک برداري ها و حفاري هايي که در اين مناطق انجام شده نشان مي دهد که خود مصري ها سازندگان اصلي اهرام بوده اند.در حقيقت مصري هايي که در روستاهاي نزديک اهرام زندگي مي کردند، سازندگان اين بنا بوده اند. بعضي از اين افراد، کارگران و در واقع سازندگاني بودند که هميشه و به طورثابت در محل ساخت اهرام حضور داشتند و بعضي ديگر هم افرادي بودند که در زمان هاي معين به کار فراخوانده مي شدند.البته علي رغم اينکه آنها برده نبودند،اما در حين کاربسياري از آنها از پا در مي آمده اند و يا در زير بلوک هاي سنگي کشته مي شدند. تخميني که درباره تعداد کارگران وجود دارد حدود 20 تا 30 هزار کارگر است که در طول بيش از 80 سال موفق به ساخت هرم هاي اصلي در گيزا شده اند. اما اين کارگران چطور موفق به بالا بردن و نصب بلوک هايي مي شدند که وزن آنها گاهي تا 70 تن مي رسيد؟ در اين باره نظريه هاي زيادي وجود دارد، يکي از اين نظريه ها که در زمان مطرح شدنش مورد توجه قرار گرفت اين بود که رودخانه نيل در آن دوران دچار طغيان هاي زيادي مي شده و سازندگان اهرام از طغيان رودخانه نيل و بالا آمدن سطح آب استفاده مي کردند و سنگ هاي بزرگ را با استفاده از کشتي هاي متعدد به سمت مکان هايي که قرار بود نصب شوند، هدايت مي کردند. وقتي هم که آب رودخانه پايين مي آمد شروع به کار کردن بر روي سنگ ها مي کردند.البته اين نظريه ايرادهاي خاص خودش را هم دارد و سؤال هاي زيادي ايجاد مي کند مثل اينکه رودخانه در آن دوران چند بارطغيان کرده است و يا اينکه هنگام طغيان سطح آب به چه ميزاني بالا آمده است؟ با اين حال از نظر خيلي از باستان شناسان از درجه منطق بيشتري برخوردار است. محافظ اهرام مجسمه ابوالهول يکي ديگر از عجايب شگفت انگيزي است که در نزديکي اهرام ساخته شده است اسفينکس يا ابوالهول،يکي ديگر از آثار باستاني و عجايب بجا مانده در مصر است.ابوالهول مجسمه يک موجود اساطيري است که مثل گربه سانان روي زمين خوابيده و با سري انسان نما در زمين مسطح« گيزا» در ساحل غربي رود نيل در نزديکي قاهره ساخته شده است.در طول قرون وسطي نام هاي مختلفي براي اين مجسمه گذاشته شده بود اما در دوران جديد خيلي ها اين مجسمه بزرگ را با نام ابوالهول مي شناسند که معناي « خداي ترور»و يا« خداي وحشت» است.اين مجسمه که طولش 73/5 متر، عرضش شش متر و ارتفاعش 20/22 متر است به عنوان بزرگ ترين تنديس سنگي يکپارچه جهان شناخته مي شود .يعني کل پيکره مجسمه روي يک سنگ يک پارچه تراشيده شده است.طبق اسناد بجا مانده اين مجسمه در بين سال هاي 2555 تا 2532 قبل از ميلاد به دست مصريان باستان ساخته شده است. هنوز براي دانشمندان مشخص نشده که سازندگان اصلي ابوالهول در آن دوران چه نامي بر روي مجسمه خود گذاشته بودند،حتي در سنگ نوشته هايي که تاکنون از دوران «پادشاهي قديم» در مصر کشف شده اند هيچ نامي از اين مجسمه نيامده است تا از اين طريق بتوان به نام اوليه و اصلي اين مجسمه و هدف اصلي و چگونگي ساخت آن پي برد.اين احتمال وجود دارد که ابوالهول از روي موجودات افسانه اي يونان ساخته شده باشد اما اين حيوان اساطيري يونان داراي بدن شير،سر يک زن و بال هاي عقاب است؛ در حالي که ابوالهول بزرگ و يا ديگر مجسمه هاي ابوالهول در مصر داراي سر مرد و بدون بال ساخته شده اند. با وجود نقطه نظرات مختلف در طول سال هاي اخير، باستان شناسان جديد مصري و کساني که روي تاريخ مصر مطالعه و تحقيق مي کنند،توانسته اند همچنان اين نظريه قديمي را حفظ کنند که ابوالهول بزرگ توسط فرعون آن زمان يعني«خفرا» ساخته شده است. طبق نظريه يکي ديگر از دانشمندان،اسفينکس گذرگاه اهرام بوده است که «خفرا» آن را در برابر اهرام و براي حفاظت از آنها بنا کرده است.بر طبق افسانه ها اسفينکس حفاظت کننده و نگهبان اهرام در برابر دشمنان و دزدان بوده است. همچنين طبق يک نظريه ديگر اسفينکس قبل از ساخت هرم هاي بزرگ ساخته شده است و در آن دوران به احتمال زياد مرکز پرستش خورشيد بوده است. در اين نظريه زمان ساخت اسفينکس را پيش از دوران « پادشاهي قديم» در مصر مي دانند يعني قبل از آنکه منطقه «گيزا»به مکاني براي ساختن هرم ها و دفن کردن فراعنه در آنها تبديل شود. يکي ديگر از عجايب ابوالهول ستون سنگي چهار ضلعي است که در ميان پنجه هاي اين پيکره قرار دارد. اين ستون سنگي چهار ضلعي براي تعيين دقيق اولين روز سال يعني روزي که طول شبانه روز دقيقاً با هم برابري مي کنند به کار مي رفته است.هنوز پاسخي براي اين سؤال پيدا نشده که چطور مصري هاي آن زمان به اين نتيجه رسيده اند که سايه اين ستون مي تواند براي محاسبه دقيق محيط کره زمين در رابطه با عرض جغرافيايي محل مورد نظر مورد استفاده قرار بگيرد. منبع:سر نخ، شماره 44 /ن

0 نظرات:

ارسال یک نظر