کانون ایرانیان: مسجد جامع همدان واقع در استان همدان و شهر همدان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۹, چهارشنبه

مسجد جامع همدان واقع در استان همدان و شهر همدان

سرزمین   آپلود
اين‌ مسجد در نزديكي‌ ميدان‌ مركزي‌ همدان‌ و در قسمت‌ غربي‌ خيابان‌ اكباتان‌ قرار دارد. بناي‌مسجد مستطيل‌ شكل‌ است‌ و در گذشته‌ چهار ايوان‌ داشته‌ است‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ سه‌ ايوان‌ آن‌ پابرجا مانده‌ است‌.فضاي‌ مسجد مشتمل‌ بر دو شبستان‌، گنبد آجري‌ و صحن‌ وسيع‌ و دلبازي‌ است‌ كه‌ حوض‌ بزرگي‌ در وسط‌ آن‌تعبيه‌ شده‌ است‌. همچنين‌ در ضلع‌ جنوبي‌ مسجد طاقنماهاي‌ كم‌ عمق‌ و در دو ضلع‌ شرقي‌ و شمالي‌ آن‌ نيزمناره‌هايي‌ قرار دارد. در قسمت‌ راهرو ورودي‌ مسجد سنگاب‌ بزرگي‌ از سنگ‌ يكپارچه‌ قرار دارد كه‌ بر روي‌ آن‌ اشعاري‌ به‌ خط‌ نستعليق‌ حاوي‌ نام‌ واقف‌ و تاريخ‌ وقف‌ نوشته‌ شده‌ است‌: «خادم‌ الدين‌ جناب‌ قدس‌ مدار -حاجي‌ الوقف‌ الحمد خان‌»
آدرس :همدان - نزدیکی میدان مرکزی و در قسمت غربی خیایان اکباتان

0 نظرات:

ارسال یک نظر