کانون ایرانیان: آرامگاه ابوعلي‌سينا واقع در استان همدان و شهر همدان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

آرامگاه ابوعلي‌سينا واقع در استان همدان و شهر همدان

سرزمین   آپلود
آرامگاه‌ حجت‌ الحق‌ شيخ‌ الرئيس‌ شرف‌ الملك‌ ابوعلي‌ حسين‌ بن‌ عبدالله‌ بن‌ سينا، فيلسوف‌، دانشمند و طبيب‌ مشهور ايران‌ (۴۲۸-۳۷۰ ه.ق‌) در ميدان‌ بوعلي‌ سيناي‌ همدان‌ واقع‌ شده‌ است‌.ساختمان‌ فعلي‌ بنا از سال‌ ۱۳۲۵ شروع‌ شد و در سال‌ ۱۳۳۰ خاتمه‌ يافت‌. اين‌ بنا تاكنون‌ سه‌ بار نوسازي‌ وتعمير شده‌ است‌. اين‌ آرامگاه‌ در زميني‌ به‌ مساحت‌ ۳۰۹۰ متر مربع‌ احداث‌ گرديده‌ و زير بناي‌ آن‌ حدود ۱۷۹۲متر مربع‌ است‌. نماي‌ آرامگاه‌ از سنگ‌ خاراست‌. سطح‌ حياط‌ با سه‌ پله‌ سرتاسري‌ به‌ ايوان‌ ساختمان‌ متصل‌مي‌گردد كه‌ در اين‌ ايوان‌ ۱۰ ستون‌ از سنگ‌ خارا تعبيه‌ شده‌ كه‌ هر يك‌ از اين‌ ستون‌ها نمودار گذشت‌ يك‌ قرن‌ اززمان‌ تولد بوعلي‌ سينا تا روزگار ماست‌. درِ چوبي‌ ايوان‌ به‌ سرسراي‌ بنا باز مي‌شود كه‌ ديوارهاي‌ آن‌ با سنگ‌ تراورتن‌ و كف‌ آن‌ با سنگ‌ خاراي‌ چكشي‌ پوشيده‌ شده‌ است‌. محوطه‌ اصلي‌ چهارگوش‌ است‌ و دوازده‌ پايه‌ برج‌آرامگاه‌ بر روي‌ آن‌ قرار گرفته‌ است‌. قبر بوعلي‌ در ميان‌ برج‌ و قبر ابوسعيد (يار قديمي‌ ابو علي‌ سينا) در كنار آن‌است‌. بر روي‌ هر دو قبر، لوحه‌اي‌ از سنگ‌ مرمر و كتيبه‌اي‌ در ۹ سطر به‌ خط‌ ثلث‌ نوشته‌ شده‌ است‌. در دو طرف‌ سرسرا دو تالار قرار دارد كه‌ يكي‌ تالار اجتماعات‌ و ديگري‌ كتابخانه‌ آرامگاه‌ است‌. مصالح‌ بكار رفته‌ در برج‌آرامگاه‌ سيمان‌ و ريزه‌هاي‌ سنگ‌ خاراست‌. در ميان‌ ترك‌هاي‌ دوازده‌گانه‌ برج‌ و در بالاي‌ آرامگاه‌، صندوقي‌ مفرغي‌مكعب‌ شكل‌ قرار دارد كه‌ سطح‌ فوقاني‌ آن‌ هرمي‌ شكل‌ است‌ و در چهار طرف‌ آن‌ كتيبه‌اي‌ به‌ خط‌ ثلث‌ نوشته‌ شده‌است‌. در سال‌ ۱۳۲۸ شمسي‌ تصوير بوعلي‌ توسط‌ استاد ابوالحسن‌ صديقي‌ ترسيم‌ شد كه‌ بر اساس‌ آن‌ مجسمه ‌تمام‌ رخ‌ ايستاده‌اي‌ از سنگ‌ مرمر سفيد تهيه‌ شد و در ميدان‌ بوعلي‌ همدان‌ نصب‌ گرديد.
آدرس :ميدان‌ بوعلي‌ سيناي‌ همدان‌

0 نظرات:

ارسال یک نظر