کانون ایرانیان: بازار قديمي واقع در استان همدان و شهر ملایر
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

بازار قديمي واقع در استان همدان و شهر ملایر

سرزمین   آپلود
اين‌ بازار به‌ زمان‌ شيخ‌ الملوك‌ (شيخ‌ محمد علي‌ ميرزا دولتشاه‌ فرزند فتحعلي‌ شاه‌، باني‌ شهر ملاير) مربوط‌ است‌ و شامل‌ يك‌ بازار اصلي‌، دو بازار فرعي‌، تعدادي‌ سرا و منزل‌ مسكوني‌ در اطراف‌ است‌. بازار اصلي‌ از يك‌ بازار طويل‌ شمالي‌ - جنوبي‌ و يك‌ بازار شرقي‌ - غربي‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ كه‌ در محلي‌ بنام‌ چهارسوق‌ با گنبدي‌ بزرگ‌ بر فراز آن‌ يكديگر را قطع‌ مي‌كنند. چندين‌ تيمچه‌ و سرا در دو جهت‌ اين‌ بازار وجود دارد. تيمچه‌اي‌ نيز در قسمت‌ غربي‌ بازار واقع‌ شده‌ است‌ كه‌ در حال‌ حاضر از اين‌ بنا به‌ عنوان‌ زورخانه‌ استفاده ‌مي‌شود. بازار فرعي‌ دوم‌ در قسمت‌ مسجد شيخ‌ الملوك‌ واقع‌ شده‌ است‌ و با چند انحنا به‌ بازار طولي‌ متصل‌ مي‌شود.
آدرس : در محلي‌ بنام‌ چهارسوق‌

0 نظرات:

ارسال یک نظر