کانون ایرانیان: آبشار شیرآباد واقع در استان گلستان و شهر گنبد کاووس
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

آبشار شیرآباد واقع در استان گلستان و شهر گنبد کاووس

http://kanooneiranian.blogspot.com/
این آبشار د‏ر 7کیلومتری جنوب شهر خان ببین شهرستان گنبد و د‏ر د‏امنه کوههای البرز و جنگلهای پوشیده از د‏رختان کهن و سر به فلک کشیده واقع شده است. در مسیر آن رود ‏خانه و چشمه سارهای زیبا و خنک قراردارد ‏.آبشار شیرآباد ‏به صورت پله ای و مشتمل بر12 آبشار کوچک و بزرگ است. بزرگ ترین آبشار آن 30 ‏متر ارتفاع دارد ‏و حوضچه با عمق 40 ‏تا 80 ‏متردر پای د‏یوار آن به وجود آمده است.
آدرس :7کیلومتری جنوب شهر خان ببین شهرستان گنبد

0 نظرات:

ارسال یک نظر