کانون ایرانیان: مناره آجری گسکر (مناره بازار) واقع در استان گيلان و شهر صومعه سرا
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ مرداد ۳۱, دوشنبه

مناره آجری گسکر (مناره بازار) واقع در استان گيلان و شهر صومعه سرا

http://kanooneiranian.blogspot.com/
این مناره دوره سلجوقی بر سر راه دهکده جاده کنار به مناره بازار در شهرستان صومعه سرا واقع و از آجر ملات گچ ساخته شده است. در داخل مناره ستونی نگه دارنده قرار دارد که پلکان مارپیچ داخلی به دور آن می چرخد. محیط مناره در سطح زمین 19 متر، قطر آن در پایین 7 متر و در بالا 35/2 قسمت فوقانی آن تخریب شد. در رویات محلی، ساخت بنا را به چهل گوش چمنی داده اند. آدرس :صومعه سرا- سر راه دهکده جاده کنار به مناره بازار در شهرستان

0 نظرات:

ارسال یک نظر