کانون ایرانیان: امامزاده هود واقع در استان همدان و شهر همدان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۹, چهارشنبه

امامزاده هود واقع در استان همدان و شهر همدان

سرزمین   آپلود


این امامزاده در روستای ینگی قلعه بخش رزن از توابع شهرستان همدان قرار دارد و از بناهای دوران مغول و قرن هشتم به شمار می آید. پلان بنا دوازده ضلعی و از آجر ساخته شده است. اندازه خارجی هر ضلع از وسط جرز تا جرز دیگر 236 ‏سانتی متر و دهانه طاق نما های وسط هر ترک 160 سانتی متر است. ابعاد هر ضلع از یک نبش تا نبش د‏یگر 168 سانتی متر و ابعاد داخلی آن بیش از 86 ‏سانتی متر است. ‏بنا د‏ارای دو در شمالی و جنوبی است که در جنوبی آن اینک بسته شده است. ظاهر بنا، گنبدی مخروطی شکل د‏اشته که تخریب شده و اینک سقف ضربی آن باقی مانده است. کف برج که سرداب در آن قرار دارد، با تیر های چوبی پوشیده شده است. آثار اندکی از تزیینات کاشی های لاجوردی برج مشهود ‏است و نشان می دهد که بنا در زمان آبادانی ظاهری زیبا داشته است.
آدرس :همدان - روستای ینگی قلعه بخش رزن از توابع شهرستان

0 نظرات:

ارسال یک نظر