کانون ایرانیان: حمام چهار فصل واقع در استان مركزي و شهر اراك
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۳, پنجشنبه

حمام چهار فصل واقع در استان مركزي و شهر اراك

http://kanooneiranian.blogspot.com/
حمام چهار فصل اراک به دوره قاجاریه تعلق د‏ارد. این بنا د‏ر دو قسمت مردانه و زنانه طراحی شده است. کاشی های به کار رفته درسربینه حمام و زیبایی پیچک های ستون های زیر سربینه و تقسیم بندی های قسمتهای مختلف حمام جلوه خاصی به آن داده است. این بنا پس از‏انجام تعمیرات توسط میراث فرهنگی به موزه تبدیل شده است.
آدرس :اراک

0 نظرات:

ارسال یک نظر