کانون ایرانیان: مدرسه شاپور واقع در استان گيلان و شهر رشت
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

مدرسه شاپور واقع در استان گيلان و شهر رشت

http://kanooneiranian.blogspot.com/
اين‌ مدرسه‌، از بناهاي‌ اوايل‌ دوره‌ پهلوي‌ است‌ كه‌ در سر راه‌ رشت‌ - انزلي‌ قرار دارد و اوّلين‌مدرسه‌ به‌ شيوه‌ امروزي‌ و با معماري‌ نوين‌ در گيلان‌ است كه‌ در فهرست‌ آثار ملي‌ كشور به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌. مدرسه‌ قديمي‌ معروف‌ به‌ شهيد بهشتي‌ مربوط‌ به‌ دوره‌ قاجار نيز در رشت‌ قراردارد.
آدرس :در سر راه‌ رشت‌ - انزلي‌

0 نظرات:

ارسال یک نظر