کانون ایرانیان: ارومیه جان ندارد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۹, چهارشنبه

ارومیه جان ندارد

ارومیه مدت هاست که در سراشیبی نابودی افتاده و از همان روزهایی که ماجرای خشکی این دریاچه به یک بحران اکوسیستمی تبدیل شد، جلسات و همایش های منطقه ای، استانی، ملی و فراملی برای نجات این دریاچه برگزار شد اما هنوز اقدامی برای اجرای مصوبات انجام نشده تا ارومیه روز به روز بیشتر به خشکی دائمی نزدیک شود.

سرزمین   آپلود
سرزمین   آپلود
سرزمین   آپلود
سرزمین   آپلود

0 نظرات:

ارسال یک نظر