کانون ایرانیان: بقعه پیر مراد واقع در استان مركزي و شهر اراك
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۳, پنجشنبه

بقعه پیر مراد واقع در استان مركزي و شهر اراك

 بقعه پیر مراد
این بنا د‏ر روستای مراد آباد در 14 کیلومتری جنوب شرقی اراک قرار دارد ‏. طرح بیرونی بنا به شکل کثیرالاضاع منتظم است که بر هر ضلع آن طاقنمایی و بر فراز آن ها گنبدی از نوع د‏وپوش وجود د‏ارد. زمینه طاقنماها با خط بنایی به شیوه گره چینی با آجر تزئین شده است. ساختمان اصلی بقعه به قرن هفتم و هشتم هجری مربوط است.
آدرس :روستای مراد آباد در 14 کیلومتری جنوب شرقی اراک

0 نظرات:

ارسال یک نظر