کانون ایرانیان: تپه باستاني هگمتانه واقع در استان همدان و شهر همدان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

تپه باستاني هگمتانه واقع در استان همدان و شهر همدان

سرزمین   آپلود
تپه‌ باستاني‌ هگمتانه‌ در ورودي‌ شهر همدان‌ واقع‌ شده‌ است‌. یکی از با ارزش ترین آثار باستانی ایران است. تاکنون حفاری های متعددی بر روی این تپه صورت گرفته است که علاوه بر آشکار شدن آثار خشتی دوران هخامنشیان آثار كشف‌ شده‌ از اين‌ تپه‌عبارتند از: لوح‌ زرين‌ آريارمنه‌ پدر آرشام‌ جام‌ زرين‌ منسوب‌ به‌ خشايار شاه‌ (پسر داريوش‌) قرن‌ پنجم‌ پيش‌ از ميلاد، خنجر و ساغر حدود دوران‌ هخامنشي‌ نقش‌ برجسته‌ شيربال‌ دار در حال‌ جهش‌، مربوط‌ به‌ دوران‌ هخامنشي‌. اين‌ آثار نشان‌ مي‌دهند كه‌ تپه‌ هگمتانه‌ احتمالاً محل‌ خزانه‌ پادشاهان‌ هخامنشي‌ بوده‌ است‌.

0 نظرات:

ارسال یک نظر