کانون ایرانیان: تفرجگاه عباس آباد واقع در استان همدان و شهر همدان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

تفرجگاه عباس آباد واقع در استان همدان و شهر همدان

سرزمین   آپلود
اين‌ تفرجگاه‌ در دامنه‌ كوه‌ الوند قرار دارد. آبشار معروف‌ عباس‌ آباد، كتيبه‌هاي‌ گنج‌نامه ‌هخامنشي‌ و دره‌ زيباي‌ عباس‌ آباد كه‌ باغ‌ وحش‌ كوچكي‌ نيز در آن‌ ايجاد شده‌، در همين‌ تفرجگاه‌ واقع‌ شده‌ است‌.در پائين‌ دست‌ همين‌ تفرجگاه‌، مجتمع‌ تفريحي‌ عباس‌ آباد بر روي‌ تپه‌اي‌ مشرف‌ به‌ همدان‌ احداث‌ شده‌ و درپائين‌ دست‌ آن‌ نيز شهر بازي‌ بزرگ‌ همدان‌ ايجاد شده‌ است‌.
آدرس :همدان - دامنه کوه الوند

0 نظرات:

ارسال یک نظر