کانون ایرانیان: چشمه گل رامیان واقع در استان گلستان و شهر رامیان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

چشمه گل رامیان واقع در استان گلستان و شهر رامیان

گل رامیان استخری است طبیعی در دل جنگل به عرض هفتاد و طول هشتاد و عمق نود متر ، که در حدود هزار سال پیش با طرحی از فارابی ، دانشمند نامی ایران و به بکارگیری حدود پنج هزار کارگر در چهار کیلومتری جنوب شهر رامیان در استان گلستان حفر شده است و چشمه ای از عمق ان در حال جوشش است. (این مطلب توسط آقای مهدی بای از ایرندوستان عضو ارسال شده ومسئولیت صحت مطلب با ایشان میباشند)
آدرس :چهار کیلومتری جنوب شهر رامیان

0 نظرات:

ارسال یک نظر