کانون ایرانیان: بقعه حبقّوق نبي واقع در استان همدان و شهر تويسرکان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۴, جمعه

بقعه حبقّوق نبي واقع در استان همدان و شهر تويسرکان

بقعه حبقّوق نبي
اين‌ آرامگاه‌ نزديك‌ شهر تويسركان‌ واقع‌ شده‌ است‌ و بناي‌ آنرا به‌ قرن‌ هفتم‌ نسبت‌ مي‌دهند. حبقوق‌ نبي‌ يكي‌ از پيامبران‌ بني‌ اسرائيل‌ است‌ كه‌ نگهبان‌ معبد سليمان‌ در اور شليم‌ بود. اين‌ بقعه‌ بناي‌برج‌ مانند آجري‌ با گنبدي‌ مخروطي‌ شكل‌ است‌ كه‌ پوشش‌ داخلي‌ مدور دارد و پوشش‌ خارجي‌ آن‌ مخروط‌ ناوي ‌شكل‌ است‌. در نماي‌ خارجي‌ هر ضلع‌ از بناي‌ هشت‌ ضلعي‌، طاقنماي‌ كم‌ عمقي‌ تعبيه‌ شده‌ است‌ كه‌ بالاي‌ آن‌كاشي‌ كاري‌ است‌. مابين‌ طاقنماها يك‌ ترك‌ بدون‌ تزيينات‌ و ساده‌ قرار دارد. در وسط‌ بنا قبري‌ قرار دارد كه‌ مشخصات‌ صاحب‌ آن‌ در دو خط‌ بر روي‌ آن‌ نوشته‌ شده‌ است‌
آدرس : نزديك تويسركان

0 نظرات:

ارسال یک نظر