کانون ایرانیان: پل آق قلا واقع در استان گلستان و شهر گرگان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

پل آق قلا واقع در استان گلستان و شهر گرگان

پل تاریخی آق قلا در فاصله 18 کیلومتری شمال گر گان و در ابتدای شهر آق قلا بر روی رودخانه گرگان رود احداث شده است. ا ین پل 74 ‏متر طول دارد و در دو طرف آن جان پناهی به ارتفاع 50/1‏ متر ایجاد شده است. این پل، چهار چشمه (طاق) دارد و پا یه های آن در جهت شرقی و مخالف جریان آب به موج شکن هایی تجهیز شده اند. پایه های پل در جهت غربی با آجر و اشکال هندسی تزئین شده است. پل آق قلا در قرن نهم هجری قمری بنا شده و در ادوار بعدی خصوصآ در دوره صفویه بازسازی و مرمت شده است.
آدرس :فاصله 18 کیلومتری شمال گر گان
http://kanooneiranian.blogspot.com/

0 نظرات:

ارسال یک نظر