کانون ایرانیان: حمام گلشن واقع در استان گيلان و شهر لاهيجان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱, سه‌شنبه

حمام گلشن واقع در استان گيلان و شهر لاهيجان

حمام گلشن
بخشی از حمام گلشن لاهیجان با گسترش شهر سازی و لزوم احداث خیابان و میدان ویران شده است. بنای حمام پلان کثیر الاضلاع داشت و برای ساخت آن از آجر قرمز محلی، ساروج و گل آهک استفاده شده است. در تعمیرات اخیر پس از زلزله گیلان برای استحکام بنا از مصالح جدید استفاده شد. در سنگ کاری شده امروزی حمام در کوچه ای در ضلع جنوب آن واقع شده استو با گذر از ورودی به رخت کن می رسیم. طول رخت کن حدود 10 متر و در مست راست آن، اتاقکی در سطح پایین تر واقع شده که به گرمخانه معروف است. در شمال رخت کن، صحن حمام با ده ستون قرار دارد و وسیع ترین قسمت بنا به شمار می رود. کف گرمابه با موزاییک و ازاره دیوار های جانبی تا ارتفاع 180 سانتیمرت کاشی کاری جدید شده است. گنبد میانی در حدود 8 متر ارتفاع دارد و حباب هایی بر روی آن کار گذاشته شده که نور داخل حمام را تامین می نماید. در فواصل کاسه برگردان به ارتفاع حدود 5/3 متر، فضای فوقانی را مسقف می سازد. در شمال شرقی صحن دو هشتی وجود دارد. اضلاع مقابل هشتی ها حدود 5/4 متر و ارتفاع گنبد آنها 5/5 متر است. در ضمن در دیوا های هر ضلع طاق نماهایی به چشم می خورد. کانال کوچک با شیاری آب مصرف شده دوش ها را به صحن حمام هدایت می کند. در جنوب هشتی دوم خزانه یا مخزن آب گرم قرار دارد. در قسمت های مختلف حمام معمار با اسفاده از اسلوب های خاص و با انواع آجر چینی به مسقف کردن بنا همت گماشته است. گرمخانه یا فضای بالای صحن حمام در قسمت فوقانی ستون های هشت گانه میانی دارای کاربندی هشت و نیم هشت است. در بالای کاربندی ها گنبدی دیده می شود که فضای اصلی این قسمت را مسقف می سازد. این گنبد بزرگ ترین و بلند ترین گنبد در بنای فعلی حمام است. سقف چهار هشتی که دو به دو در شمال غربی و جنوب غربی بنای حمام واقع شده، گنبدی شکل است. خزانه یا مخزن آب گرم حمام نیز که بین هشتی ها قرار گرفته دارای گنبد با فیلپوش هایی در چهار کنج است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر