کانون ایرانیان: آبشار جوزک واقع در استان گلستان و شهر رامیان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

آبشار جوزک واقع در استان گلستان و شهر رامیان

این ابشار در سه کیلومتری جنوب شرق شهر رامیان قرار دارد (این مطلب توسط آقای مهدی بای از ایرندوستان عضو ارسال شده ومسئولیت صحت مطلب با ایشان میباشند)
آدرس :سه کیلومتری جنوب شرق شهر رامیان

0 نظرات:

ارسال یک نظر