کانون ایرانیان: جنگلها واقع در استان همدان و شهر نهاوند
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۹, چهارشنبه

جنگلها واقع در استان همدان و شهر نهاوند

سرزمین   آپلود
در فاصله‌ ۲۵ كيلومتري‌ شهر نهاوند جنگلي‌ وجود دارد كه‌ يادگار جنگل‌هاي‌ باقي‌ مانده‌ جبال‌ زاگرس ‌است‌. اين‌ ناحيه‌ جنگلي‌ ۲۰۰ هكتار وسعت‌ دارد. همجواري‌ سرآب‌ يكان‌ و تپه‌هاي‌ اطراف‌ آن‌ با اين‌ جنگل‌، فضاي‌ مصفا و دل‌ انگيزي‌ پديد آورده‌اند. اين‌ ناحيه‌ به‌ كمپ‌هاي‌ سياحتي‌ و تفريحي‌ - آموزشي‌ مجهز است‌.علاوه‌ بر اين‌، بيشه‌زارهاي‌ تويسركان‌ و حواشي‌ سيمينه‌ رود نيز بعنوان‌ تفرجگاه‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند.
آدرس : كيلومتري‌ شهر نهاوند

0 نظرات:

ارسال یک نظر