کانون ایرانیان: مسجد سلطاني واقع در استان همدان و شهر اسد آباد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۴, جمعه

مسجد سلطاني واقع در استان همدان و شهر اسد آباد

مسجد سلطاني
اين‌ مسجد در محله‌ بازار اسدآباد واقع‌ شده‌ است‌. نقشه‌ اين‌ مسجد مستطيل‌ است‌ و بر روي‌ ديوار راهرو ورودي‌ آن‌ سنگ‌ قبري‌ از مرمر كرم‌ رنگ‌ با خط‌ كوفي‌ و پنج‌ سنگ‌ نوشته‌ به ‌شرح‌ زير نصب‌ شده‌ است‌: - فرمان‌ شاه‌ تهماسب‌ اول‌ صفوي‌ (۹۸۴-۹۳۰) به‌ تاريخ‌ ۹۷۲ ه.ق‌ درباره‌ بخشودگي‌ مالياتي‌. فرمان‌ شاه‌ تهماسب‌ اول‌ صفوي‌ به‌ تاريخ‌ ۹۷۲ ه.ق‌ درباره‌ تخفيف‌ ماليات‌ چارپايان‌ مردم‌ شيعه‌ مذهب‌ اسد آباد. فرمان‌ شاه‌عباس‌ اول‌ صفوي‌ - (۱۰۳۸-۹۹۶) به‌ تاريخ‌ ۱۰۲۶ ه.ق‌ در زمينه‌ «تخفيف‌ مالياتي‌». فرمان‌ شاه‌ صفي‌(۱۰۵۲-۱۰۳۸) به‌ تاريخ‌ ۱۰۴۶ ه.ق‌ در زمينه‌ بخشودگي‌ ماليات‌ و حقوق‌ ديواني‌ جماعت‌ كاوليان‌ و جماعت‌ هنديان‌ مشهور به‌ خطيران‌ و جماعت‌ ارانلو كه‌ در نواحي‌ نهاوند و اسدآباد و هرسين‌ و دينور و بيلاور و سنقر و گوراب‌ و ملاير و توابع‌ ساكن‌ بودند. كتيبه‌ تعمير بناي‌ مسجد جامع‌ اسد آباد به‌ فرمان‌ شاه‌ سليمان‌ صفوي‌(۱۱۰۵-۱۰۷۷) زير نظر حاجي‌ عليخان‌ زنگنه‌ و سركاري‌ اصلان‌ آقا و معماري‌ محمد طاهري‌ همداني‌ در تاريخ‌۱۰۹۷ ه.ق‌. سنگ‌ قبري‌ نيز از مرمر كرم‌ رنگ‌ به‌ خط‌ كوفي‌ در راهرو ورودي‌ اين‌ مسجد نصب‌ گرديده‌ است‌.
آدرس : محله بازار اسد آباد

0 نظرات:

ارسال یک نظر