کانون ایرانیان: امامزاده عبدالله واقع در استان همدان و شهر همدان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

امامزاده عبدالله واقع در استان همدان و شهر همدان

سرزمین   آپلود
بناي‌ اين‌ امام‌زاده‌ در ميدان‌ و محله‌اي‌ به‌ همين‌ نام‌ قرار دارد. اين‌ بنا داراي‌ طرح‌ ۲۴ضلعي‌ دايره‌ مانندي‌ است‌ كه‌ دورنماي‌ بيروني‌ آن‌ ۱۲ طاق‌ نما و ۱۲ جرز دارد. مصالح‌ بخش‌ زيرين‌ بقعه‌ تا ارتفاع‌۹۰ سانتي‌ متر از سنگ‌ خارا و از اين‌ قسمت‌ به‌ بالا آجري‌ است‌. سقف‌ بنا گنبدي‌ است‌ و داخل‌ آن‌ با اندود گچ‌ رنگ‌آميزي‌ شده‌ و بالاي‌ اين‌ قسمت‌ تا زير ساقه‌ گنبد آينه‌ كاري‌ شده‌ است‌. در قسمت‌ بالاي‌ آينه‌ كاري‌ كتيبه‌اي‌ به‌خط‌ ثلث‌ وجود دارد. شبستان‌ بقعه‌ بسيار كوچك‌ است‌ و دو ورودي‌ مقابل‌ هم‌ دارد. داخل‌ بقعه‌ دو گور وجود دارد كه‌ به‌ پدر و پسري‌ بنام‌هاي‌ احمد و عبدالله‌ ابن‌ احمد از نوادگان‌ امام‌ موسي‌ (ع‌) تعلق‌ دارد.
آدرس :همدان - میدان و محله ای به همین نام

0 نظرات:

ارسال یک نظر