کانون ایرانیان: موزه نیروی دریایی واقع در استان گيلان و شهر بندر انزلي
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ مرداد ۳۱, دوشنبه

موزه نیروی دریایی واقع در استان گيلان و شهر بندر انزلي

http://kanooneiranian.blogspot.com/
موزه نیروی دریایی در بندر انزلی(کاخ رضا شاه) در میان باغی وسیع با چشم اندازی زیبا رو به دریا عمارتی است متاثر از معماری گذشته اروپا که در تقابل با معماری گیلان شکل گرفته است. از این رو بنای موزه به لحاظ معماری، خود یکی از بناهای تاریخی گیلان محسوب می شود. ورودی اصلی عمارت در تلفیق فرم های کناری و ایوانی در وسط کامل شده است. در اینجا فضای اصلی عمارت به پله های آن اختصاص یافته که در نمای جنوبی با تغییر هندسی در شکل پنجره ها خود را بیشتر نمیان می سازد. فضای پله های این عمارت با ریتم منظم ستون ها وشکل متقارن در پیوند با عناصر دیگر دیده می شود. به گونه ای استثنایی فضایی در میان یک فضای دیگر به وجود آمده است که امکان مستقل بودن هر یک نیز فراهم شده و باز بودن طبقه اول به همکف ارتباط بصری بسیار شکوهمندی ایجاد کرده است. اتاق های کناری نیز به جهت کارآرایی متفاوت هر یک به گونه ای خاص در قالب یک فرم متقارن طراحی شده اند.
آدرس :بندر انزلی

0 نظرات:

ارسال یک نظر