کانون ایرانیان: پل شکسته سرطاق ساربان واقع در استان لرستان و شهر كوهدشت
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

پل شکسته سرطاق ساربان واقع در استان لرستان و شهر كوهدشت

سرزمین   آپلود نوع بنا : تاریخی قدمت : ساسانی ( تاریخ میلادی : 224-642 م ) اين پل بر سرراه قديمی شاپورخواست به خوزستان واقع شده است . براساس بقايای به جا مانده طول پل 145 متر و دارای چشمه طاق بوده است . پلان پايه های پل بيضی شكل و مصالح آن را سنگهای تراش خورده و لاشه و قلوه سنگهای رودخانه ای تشكيل می دهد . نمای پل با استفاده از سنگ های آهكی تراش خورده نماسازی شده است . اين پل از لحاظ پلان و مصالح قابل مقايسه يا پل كشكان می باشد اما شيوه كار آن ابتدائی تر و سنگهای نما كاملاً پاك تراش نشده و درز سنگ ها دارای فاصله است . به نظر می رسد قدمت اين پل از پل كشكان بيشتر بوده و با توجه به اينكه بر سر راه باستانی شاپور خواست به خوزستان واقع بوده و تعلق آن به دوره تاريخی محرز می باشد . آدرس : يك كيلومتری غرب روستای ماسور

0 نظرات:

ارسال یک نظر