کانون ایرانیان: امامزاده جعفر بروجرد واقع در استان لرستان و شهر بروجرد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۱, جمعه

امامزاده جعفر بروجرد واقع در استان لرستان و شهر بروجرد

سرزمین   آپلود نوع بنا : تاریخی قدمت : سلجوقیان ( تاریخ میلادی : 1038-1194 م ) از آثارباستانی و مذهبی شهرستان بروجرد بنای امام زاده جعفر است كه در قسمت شرقی شهر قرار دارد به استناد كتيبه های موجود امام زاده جعفر (ع) فرزند امام موسی كاظم (ع) است لكن بعضی منابع و متون تاريخی با پنج (5) واسطه نسبت اين امام زاده را به امام سجاد(ع) مرتبط می سازند ساختمان گنبد هرمی شكل اين آرامگاه نمونه ای بسيار زيبا از هنر و معماری سلجوقی می باشد. داخل حرم هشت ضلعی است ودروسط آن معجری از چوب و ورشوساخته شده است اين معجر روی قبری كه شش پله پايينتر از حرم است قرار دارد .طبقات بقعه غير از مخروط انتهايی 18 طبقه است. تاريخ وفات امام زاده جعفر 525 هـ .ق است اندازه كلی زير بنای مقبره 22*20 و ارتفاع آن 20 متر است سقف آن روپوش و نمای بيرونی آن هرمی شكل با مصالح آجر و كاشی است داخل بنا آينئه كاری است و برروی درب كنده كاری شده آن آياتی از قرآن كنده كاری شده است . اين مقبره در سال 1208 به فرمان تقی خان حاكم آن زمان بروجرد تعمير و مرمت شده است .در محوطه اين امامزاده پنجاه اصله درخت موجود است كه دو اصله آن چنار و يكی از آنها 380 سال قدمت دارد. آدرس :بروجرد - خيابان جعفری-محله دودانگه

0 نظرات:

ارسال یک نظر