کانون ایرانیان: امامزاده قاسم ازنا واقع در استان لرستان و شهر ازنا
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۱, جمعه

امامزاده قاسم ازنا واقع در استان لرستان و شهر ازنا

سرزمین   آپلود نوع بنا : زیارتی قدمت : ايلخانان ( تاریخ میلادی : 1256-1353 م ) در اين بنا اگرچه از كاشيكاری خاص ايلخانی اثری نيست كتيبه كنده كاری شده بر روی در ورودی بقعه و بر حاشيه ضريح ( صندوق قبر ) سالهای 738 و 808 و 850ه.ق. را نشان می دهد. قديمترين قسمت بنا را دروازه ورودی و گنبد خانه آن تشكيل می دهد. كه دارای مشخصه های زمان ايلخانی وبرروی آن آياتی از قرآن كنده كاری شده است .گنبد امام زاده كه شانزده تركی است به صورت دو پوشه ساخته شده است. و بر روی گريوگنبد شانزده ضلعی استوار شده است بانی بقعه حضرت سيداحمد المدنی ملقب به مير نظام الدين و سبب انتساب نام امام زاده قاسم تدفين دو امام زاده بزرگوار و زيد طالب ثراه در آن می باشد . آدرس :ازنا

0 نظرات:

ارسال یک نظر