کانون ایرانیان: خانه اي به سبک چيني روي درياچه کنار جنگل
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۲۲, سه‌شنبه

خانه اي به سبک چيني روي درياچه کنار جنگل

يک خانه مکاني است براي استراحت کردن، زندگي کردن و آسودن. در اين مکان معمولاً يک فرد و يا يک گروه که گاه تشکيل يک خانواده را مي‌دهند زندگي مي‌کنند و وسايل خود را در آن نگهداري مي‌کنند. در فرهنگ سنتي و عامه ايراني گاه از اصطلاح «چهار ديواري» به جاي خانه استفاده مي‌شود. خانه معمولاً خصوصي‌ترين ملک يک فرد يا يک گروه (گاه خانواده) در اجتماع است که از امنيت و حريمي مشخص و ويژه برخوردار است. امروزه به دليل کمبود زمين در شهرها خانه‌ها بيشتر به صورت آپارتمان ساخته مي‌شوند. سرزمین   آپلود

0 نظرات:

ارسال یک نظر