کانون ایرانیان: مقبره شهنشاه واقع در استان لرستان و شهر خرم آباد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

مقبره شهنشاه واقع در استان لرستان و شهر خرم آباد

سرزمین   آپلود نوع بنا : تاریخی قدمت : عهد اتابكان لر كوچك :570-1006 ق پلان مقبره مستطيل شكل و پلان داخلی آن هشت ضلعی و هر ضلع آن 5/2 متر است سبك معماری گنبد آن نار دو پوسته و مواد و مصالح آن سنگ گچ است ارتفاع گنبد از سطح زمين 12 متر است.در وسط آن قبری است كه برروی آن صندوق چوبی كنده كاری شده ای قرار دارد. اين اثر به احتمال زياد مربوط به سر سلسله اتابكان لر كوچك شجاع الدين خورشيد است كه به واسطه عدالت و دادگستری مقبره وی مورد احترام اهالی قرار گرفته است . آدرس :12 كيلومتری جنوب خرم آباد- روستای گوشه طالقان

0 نظرات:

ارسال یک نظر