کانون ایرانیان: مسجد سلطانی واقع در استان لرستان و شهر بروجرد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

مسجد سلطانی واقع در استان لرستان و شهر بروجرد

سرزمین   آپلود نوع بنا : زیارتی قدمت : قاجاریه ( تاریخ میلادی : 1796-1921 م ) ازجمله آثار ارزنده معماری دوره اسلامی در لرستان مسجد امام (سلطانی سابق)است.صحن اين بنابه طول وعرض47×61متر كه در وسط آن حوض بزرگی قرار دارد يكی از ارزشمند ترين وممتازترين بناهای بروجرد به شمار ميرود . مسجد دارای سه درگاه می باشدكه درگاه شمالی آن به طرف خيابان جعفری باز می شودو دارای طاق و مقرنسهای بسيار زيبا ست كه با كاشی خشت هفت رنگ به سبك دوره قاجاری مزين ودر وسط نيز گچ كاری شده در ميان آن نيز نام فتحعليشاه قاجار(1212ه.ق –1250ه.ق)نقش بسته است.طرح ونقشه اين بنا عينا از طرح و نقشه مسجد امام تهران نمونه برداری شده است .راه ورودی غربی به سمت بازار دواتگران باز می شود وبه خيابان صفا راه دارد شبستان جنوبی زير گنبد اصلی قرار دارد بلندای طاق آن5/17متراست كه حاشيه آن با كاشيهای سياه و قهوه ای تزيين يافته ومحراب اين شبستان گچبری شده است . ايوان شمالی مسجد17متر بلندی دارد و حاشيه آن با كاشی معرق تزيين شده كه در نوع خود از كاشيهای بی نظير قاجاريه به شمرده می شود.مسجد امام يكی از حوزه های علمی قديمی به شمار می آيدكه دارای ارسی های مشبك و زيبايی است كه 16 حجره برای سكونت طلاب در نظر گرفته شده است.اين بنا در زمان فتحعليشاه قاجار ساخته شده است. آدرس :بروجرد - خیابان جعفری

0 نظرات:

ارسال یک نظر