کانون ایرانیان: پل دختر واقع در استان لرستان و شهر پل دختر
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۱, جمعه

پل دختر واقع در استان لرستان و شهر پل دختر

سرزمین   آپلود نوع بنا : تاریخی قدمت : ساسانی ( تاریخ میلادی : 224-642 م ) اين پل از آثار ارزنده معماری پيش از اسلام است . در لرستان اين دومين پلی است كه بنام كر و دت يا پل دختر مشهور است كه اولی در منطقه طرهان كوهدشت واقع شده و دومی پل دختر درمنطقه جايدردر كنار كوه تخت شير شهرستان پلدختربر روی رودخانه كشكان ساخته شده است. اصل بنابه احتمال قريب يقين مربوط به دوره ساسانی است.اگر چه در قرن4ه.ق.مورد مرمت وتجديد بنا قرارگرفته است .جهت پل شرقی غربی وطول آن 270متر ميباشد.پايه های پهن وقطور آن كه از سنگهای پاك تراش ساخته شده انددر داخل رودخانه هنوز پا برجاست.تنها يك طاق از پل موجود است كه جاده خرم آباد- انديمشك از زير آن می گذرد بلندای اين طاق 18 متر از سطح آسفالت است ونزديك به 30 متر ازآب رودخانه ارتفاع دارد.عرض چشمه موجود 11/30 متر است.درخصوص وجهه تسميه پل بعضی آنرا منتسب به آناهيتا می دانند. بی ترديداين پل از اهميت ويژه ای در ارتباط بين مناطق جنوب با غرب و مركز وشمال داشته وعلاوه براتصال لرستان وايلام راه اصلی شاپورخواست به جندی شاپورشهر قديمی خوزستان به شمار می رفته است. آدرس :پل دختر - خیابان 17 شهريور

0 نظرات:

ارسال یک نظر