کانون ایرانیان: مقبره خليل اکبر واقع در استان لرستان و شهر پل دختر
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

مقبره خليل اکبر واقع در استان لرستان و شهر پل دختر

سرزمین   آپلود نوع بنا : تاریخی قدمت : قرن ششم هجری قمری (خوارزمشاهيان) ( تاریخ میلادی : 1090-1256 م ) قرن ششم هجری قمری (خوارزمشاهيان) توضيحات : مقبره خليل اكبر بر روی تپه ای طبيعی قرارداد اهالی آنرا خليل كر نيز می گويند. نام صاحب مقبره سازنده و بانی آن بر چهار چوب در قديمی به طور برجسته كنده شده است كه قطعات آن از يكديگر جدا شده اند. با اين وجود بعضی از صاحب نظران بر اين باورند كه خليل اكبر يكی از پيشوايان مذهبی است كه او را بابا گفته اند. بنای مقبره خليل اكبر دارای يك گنبد خانه با پلان مربع و يك ورودی الحاقی در قسمت شرقی آن است گنبد بر روی هشت طاق شكل گرفته است به صورت مخروط با ارتفاع 10متر ،دو جداره و از آجر ساخته شده است . مصالح بنا قلوه سنگهای طبيعی است كه به وفور در منطقه يافت ميشود و همراه با ملاط گچ استفاده شده است . روی گنبد از آستری گچی پوشيده شده است . آدرس :پلدختر ميانكوه روستای خليل اكبر

0 نظرات:

ارسال یک نظر